Onze doelstellingen

Onze doelstellingen

Albron wil aanvoerder zijn van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

In 2015 doen we dat aan de hand van drie hoofddoelstellingen:

  • Lekkerder, gezonder en duurzamer eten en drinken tegen een goede prijs. 
  • Maximaal gezonde, geschikte, gemotiveerde en gemixte medewerkers. 
  • Het voorkomen van onnodige verspilling van voedsel.
 

Albron, Elke dag een beetje duurzamer!

Samen bereik je meer dan één. Als die wijsheid ergens voor opgaat, dan is het wel voor duurzamer ondernemen. 

Daarom vinden we het zo belangrijk om samenwerkingen aan te gaan met duurzame partners én om deze activiteiten en ervaringen te delen.

Ons inkoopbeleid

 

Ons inkoopbeleid

We zijn continu op zoek naar betaalbare producten die nog lekkerder, gezonder en duurzamer zijn. Eerlijke handel en transparantie in waar onze producten vandaan komen vinden wij belangrijk.

Uitgangspunt is dat we kiezen voor producten met een daadwerkelijke duurzaamheidswinst met een sterke voorkeur voor producten van Nederlandse bodem. Vanuit ons brede aanbod aan verduurzaamde producten kan uitstekend invulling gegeven worden aan de criteria duurzaam inkopen van de overheid.

MVO Nederland

 

MVO Nederland

Albron is partner van MVO Nederland. Een netwerk van ruim 2000 organisaties met de ambitie te verduurzamen in het belang van zowel zichzelf als de wereld om hen heen. Albron onderschrijft hun manifest ‘Be the change’. 

De tien hierin genoemde uitgangspunten vormen een leidraad voor de manier waarop wij dagelijks ondernemen.

Kijk hier voor meer informatie. 

Onze successen


Onze successen

Gelukkig blijft ons duurzame beleid niet onopgemerkt!

Hier zie je een overzicht van onze successen in chronologische volgorde.

2014

 Ondertekening Energie Convenant Utrecht

2014

 Goud FIRA Membership

2013

 Zilver FIRA Membership

2013

Door Stichting Max Havelaar verkozen tot meest duurzame cateraar

2012

 Brons FIRA Membership

2012

 DHV ISO 26000 Koplopersbokaal

2011

 Eerste foodservice organisatie niveau 4 MVO Prestatieladder

2011

 Eerste cateraar met een CO2 footprint op scope 3

2011

Eerste Topsportvriendelijke werkgever van Nederland door Sport & Zaken, NOC*NSF/Randstad.

En maar liefst 150 duurzame producten van Nederlandse herkomst in het assortiment van Albron opgenomen

2010

 Uitgeroepen tot beste werkgever door ledenonderzoek FNV

2009

 Eerste cateraar met een 'Ik kies bewust' accreditatie

2008

 ISO 14001 certificaat behaald

2006/2007

 Erasmus University Innovation Award: eervolle vermelding

2006

 AWNV Jaarprijs voor sociale innovatie

2006

 TNO-Certification Award

 

Onze verslaglegging

 

Onze verslaglegging

Het Albron Duurzamer Ondernemen Magazine staat vol met inspirerende voorbeelden over hoe wij duurzamer ondernemen in de dagelijkse praktijk. Download hieronder onze magazines of vraag de hardcopy versie op via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

 

DO-Magazine editie 2014

DO-Magazine editie 2013

DO-Magazine editie 2012

DO-Magazine editie 2011

DO-Magazine editie 2010

Sinds 2012 rapporteren we ook volgens de internationale richtlijnen voor MVO-verslaglegging van het Global Reporting Initiative (GRI) in ons Duurzamer Ondernemen verslag. Albron heeft er voor gekozen om te rapporteren op GRI-niveau B. Download hier de verslagen. 

Duurzamer Ondernemen verslag 2015

Financieel jaarverslag 2015

Duurzaam Ondernemen verslag 2014

Duurzamer Ondernemen verslag 2013

Duurzamer Ondernemen verslag 2012

Duurzamer Ondernemen verslag 2011

 

 

NEN-ISO 26000

NEN-ISO 26000

Albron heeft als eerste foodservice-organisatie én als een van de eerste bedrijven in Nederland NEN-ISO 26000 (de internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) succesvol en aantoonbaar ingezet. 

NEN-ISO 26000 is een richtlijn en geen norm, en dus niet certificeerbaar. Albron heeft daarom, als eerste organisatie in Nederland, een zogenaamde zelfverklaring NEN-ISO 26000 opgesteld volgens de definitieve Nederlandse Praktijk Richtlijn (NPR) 9026 van NEN. Deze NPR maakt gebruik van een groot aantal onderzoeksvragen en tabellen als basis voor de onderbouwing van de zelfverklaring. Op deze wijze wil Albron laten zien dat zij de structuur en verwachtingen van ISO 26000 volledig heeft toegepast. De onderbouwing van onze zelfverklaring is vervolgens door certificeringsbureau DNV geverifieerd als een onafhankelijke, externe toets op de inspanningen van Albron. Deze externe verificatie van de onderbouwing voor de zelfverklaring NEN-ISO 26000 is een absolute primeur. 

 

 

Partner Locus

 

 

Locus

Albron is partner van Locus. Wij benutten hun expertise en netwerk om onze maatwerk aan opleidingen en duurzame werkplekken te blijven creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen de horeca en catering. Anderzijds delen wij onze ervaringen en visie weer met leden van het locusnetwerk. Kijk hier voor meer voorbeelden.

 

 

 

 

MVO Prestatieladder

MVO Prestatieladder 

Als eerste foodservice-organisatie (en als derde organisatie in Nederland) ontving Albron op 24 november 2011 de certificering op niveau 4 van de MVO Prestatieladder. Deze certificatienorm voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) voorziet in de behoefte om vanuit maatschappelijke betrokkenheid duurzame ontwikkeling concreet, objectief en aantoonbaar te kunnen maken.

 De MVO Prestatieladder maakt het mogelijk om als organisatie voortdurend en systematisch te verbeteren op MVO-gebied. Ook geeft de MVO Prestatieladder inzicht in hoe organisaties ten opzichte van elkaar presteren op dit gebied. De invoering van de MVO Prestatieladder heeft Albron geholpen om ons MVO-beleid nog concreter te maken. 

Bezoek onze partners in samen duurzamer