Privacy statement 

Albron heeft dit privacy statement opgesteld om aan te geven dat wij de privacy van de bezoekers van www.albron.nl zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij met persoonlijke gegevens omgaan.

Informatie zoals namen, emailadressen, andere contactinformatie en persoonlijke gegevens die op vrijwillige basis worden verstrekt door onze bezoekers via de bovengenoemde sites , zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier worden openbaar gemaakt. De informatie die u aan de sites geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Onze verschillende contactformulieren verzoeken de gebruikers ons van zowel persoonlijke als professionele informatie te voorzien (zoals naam en e-mail). Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt om bij eventuele onduidelijkheden of vragen contact op te kunnen nemen.  

Onze sites bevatten links naar andere sites die niet door Albron beheerd worden. Wij zijn niet aansprakelijk voor de privacy praktijken noch de inhoud van deze sites.

Onze sites gebruiken beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen.

U kunt de door u verstrekte persoonlijke gegevens altijd inzien en/of wijzigen en u behoudt het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van de gegevens voor bovenvermelde doeleinden. U dient hiervoor contact op te nemen met Albron via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen producten, teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, woordmerken en logo's (tezamen 'merken'), zijn eigendom van of in licentie bij Albron bv en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële privé doeleinden. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke, toestemming van Albron bv, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het raadplegen van de website.

Bezoek onze partners in samen duurzamer